Vaše portfolio

Home » Vaše portfolio
kolac
Většina poradenského trhu se zaměřuje na pravidelné investice svých klientů do otevřených podílových fondů. My vybíráme pro své klienty z mnohem širší palety příležitostí, které trh nabízí. Zprostředkujeme vám obchodování s cennými papíry a investičními instrumenty na všech hlavních světových trzích:

  • Dluhopisy
  • Dividendové akcie
  • Akciové indexy
  • ETF
  • Otevřené podílové fondy
  • Certifikáty
  • Nemovitostní fondy
  • … a jiné příležitosti finančního trhu
Společnost FINAPRO s.r.o. je zapsána u České národní banky v seznamu osob provádějících správu majetku způsobem srovnatelným s obhospodařováním investičních fondů podle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF). Společnost nepodléhá dohledu ČNB. Služby společnosti v tomto ohledu nejsou určeny veřejnosti.

Fond může spravovat prostředky až do výše €500 mil. Jedná se o českou alternativu odpovídající v USA známé a oblíbené možnosti založení family & friends účtu.

pocitac

Zavolejte nám na +420 777 621 695 nebo napište na d.kratka@finapro.cz