Trading

Home » Trading
Společnost FINAPRO s.r.o. je zapsána u České národní banky v seznamu osob provádějících správu majetku způsobem srovnatelným s obhospodařováním investičních fondů podle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF). Společnost nepodléhá dohledu ČNB. Služby společnosti v tomto ohledu nejsou určeny veřejnosti.

Fond může spravovat prostředky až do výše €500 mil. Jedná se o českou alternativu odpovídající v USA známé možnosti založení family & friends účtu.

pocitac